Hlavní činností Global Urga Trade, s.r.o. je transfer technologií zaměřených na oblast petrochemie,energetiky, vodního hospodářství, těžbu nerostných surovin a životního prostředí.

Teritoriálně je společnost zaměřena na oblast zemí Blízkého východu, Afriku, centrální a jihovýchodní Asii. Partnery pro transfer technologií jsou evropské malé a střední firmy.

Filozofie Global Urga Trade, s.r.o. vychází z toho, že forma čistého vývozu investičních celků do zahraničí je již minulostí a vývoz je třeba uskutečnit s významným podílem a profitem budoucího zákazníka.