1. Petrochemie
Dodávky technologií, náhradních dílů a služeb pro irácké rafinerie.

2. Energetika
Dodávky technologií, náhradních dílů a služeb pro vodní energetiku na přehradách.

3. Vodní hospodářství
Dodávky technologií, strojů, zařízení a služeb pro čerpání povrchových a podzemních vod. Vyhledávání a hodnocení zdrojů podzemních vod.

4. Těžba nerostných surovin
Dodávky technologií, služeb pro průzkum nerostných, stavebních surovin a uhlí. Vyhledávání ložisek uhlí, zlata, mědi, železa, chromu, fosfátů, sklářských písků, žáruvzdorných jílů, materiálů, solí a dalších surovin.

5. Životní prostředí
Dodávky technologií na odstraňování organických a anorganických kontaminantů z životního prostředí. Odstraňování ropných uhlovodíků, rtuti a radioaktivních látek ze zemin a vody.

6. Dovoz
Zabýváme se dovozem materiálově a energeticky náročných komodity, jako jsou například měděné a hliníkové vodiče, optické kabely.

Zastupujeme firmu HES CABLO.

HES CABLO je specializovaná továrna na výrobu kabelů s parametry, které splňují nejnáročnější podmínky. Níže uvádíme certifikáty pro používání kabelů na území EU a Velké Británie. Nabídku produktů naleznete na této adrese: klikněte zde.

7. Vývoz
Kromě transferu technologií, se zabýváme vývozem strojů a technologických celků na ekologicky šetrnou extrakci zlata z nezpevněných sedimentů. Cílovými destinacemi, kam jsme české stroje dokázaly vyvézt jsou Mali a Ghana.